` Cefes 15mm - Công ty TNHH Lộc Hy

Cefes 15mm

Product information
Thông tin chi tiết
Bản rộng :
Độ dài :
Chất liệu :
Vạch số :
Chất lượng :
Xuất sứ :
Product description
Thước dây chuyên dụng cao cấp. Được làm từ sợi cefes và cố định hai biên. Hai mặt trắng. Khoen kim loại được cố định ở hai đầu của thước.