` Adhesivo - Công ty TNHH Lộc Hy

Adhesivo

Product information
Thông tin chi tiết
Bản rộng :
Độ dài :
Chất liệu :
Chất lượng :
Vạch số :
Xuất sứ :
Product description
Thước dây tự dính đa dụng, được làm từ giấy bạc. Thông số được in rõ ràng.