` Picco - Công ty TNHH Lộc Hy

Picco

Product information
Thông tin chi tiết
Màu sắc :
Bản rộng :
Độ dài :
Chất liệu :
Chất lượng :
Xuất sứ :
Product description
Thước cuộn bỏ túi, có móc khóa. Được thiết kế nhỏ gọn, nút thu gọn dây nằm ở mặt sau của thước.