` Hobby 15mm - Công ty TNHH Lộc Hy

Hobby 15mm

Product information
Thông tin chi tiết
Bản rộng :
Độ dài :
Chất liệu :
Chất lượng :
Xuất sứ :
Product description
Thước dây bỏ tùi với độ dài 300 cm. Bền, Nút thu gọn nằm ở mặt sau của thước. . Vỏ hộp được làm bằng nhựa ABS có gắn thêm dây xích kim loại để tiện cho việc mang đi.