` Signet color SB - Công ty TNHH Lộc Hy

Signet color SB

Product information
Product description
Bộ phấn may đa dụng. Có thể vẽ lên nhiều loại như gỗ, giấy, nhựa và vải. Hộp phấn được đóng gói cẩn thận. Bộ phấn may mang tính kinh tế và dễ sử dụng.